San Tomas Expy @ Walsh Ave (NB View) (402168) - California

California, Santa Clara, Zip: 95050 - California

Web camera: San Tomas Expy @ Walsh Ave (NB View) (402168) - California
California, Santa Clara, Zip: 95050 - California

San Tomas Expy @ Walsh Ave (NB View) (402168)
California, Santa Clara, Zip: 95050
San Tomas Expy @ Walsh Ave (NB View) (402168) - California