Bad Brückenau, Kurstift - Germany

Bayern/Bavaria - Deutschland

Web camera: Bad Brückenau, Kurstift - Germany
Bayern/Bavaria - Deutschland

Bad Brückenau, Kurstift
Bayern/Bavaria
Bad Brückenau, Kurstift - Germany