Hammelburg, Pfaffenhausen - Germany

Bayern/Bavaria - Deutschland

Web camera: Hammelburg, Pfaffenhausen - Germany
Bayern/Bavaria - Deutschland

Hammelburg, Pfaffenhausen
Bayern/Bavaria
Hammelburg, Pfaffenhausen - Germany