Inselsberg, Panomax Thüringen - Germany

Bayern/Bavaria - Deutschland

Web camera: Inselsberg, Panomax Thüringen - Germany
Bayern/Bavaria - Deutschland

Inselsberg, Panomax Thüringen
Bayern/Bavaria
Inselsberg, Panomax Thüringen - Germany