Eschenheimer Turm / Hochstraße - Germany

Frankfurt - Deutschland

Web camera: Eschenheimer Turm / Hochstraße - Germany
Frankfurt - Deutschland

Eschenheimer Turm / Hochstraße
Frankfurt
Eschenheimer Turm / Hochstraße - Germany