Fernpass Rchtg. Reutte - Reutte - km 10,4 - Reutte - km 10,4 - Germany

Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße - Deutschland

Web camera: Fernpass Rchtg. Reutte - Reutte - km 10,4 - Reutte - km 10,4 - Germany
Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße - Deutschland

Fernpass Rchtg. Reutte - Reutte - km 10,4 - Reutte - km 10,4
Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße
Fernpass Rchtg. Reutte - Reutte - km 10,4 - Reutte - km 10,4 - Germany