Blindsee Rchtg. Reutte - Reutte - km 13,7 - Reutte - km 13,7 - Germany

Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße - Deutschland

Web camera: Blindsee Rchtg. Reutte - Reutte - km 13,7 - Reutte - km 13,7 - Germany
Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße - Deutschland

Blindsee Rchtg. Reutte - Reutte - km 13,7 - Reutte - km 13,7
Bayern - Strecken / Roadways A / A B179 Fernpass Bundesstraße / B179 Fernpass Bundesstraße
Blindsee Rchtg. Reutte - Reutte - km 13,7 - Reutte - km 13,7 - Germany