NY 5,8 & 12 at Oswego St - Utica (2099) - New York City

New York 511NY, Oneida County - New York City

Web camera: NY 5,8 & 12 at Oswego St - Utica (2099) - New York City
New York 511NY, Oneida County - New York City

NY 5,8 & 12 at Oswego St - Utica (2099)
New York 511NY, Oneida County
NY 5,8 & 12 at Oswego St - Utica (2099) - New York City