I-87 at Interchange 21 (Catskill) (2ml11390n NYT) - New York City

New Jersey Thruway, Albany Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

Web camera: I-87 at Interchange 21 (Catskill) (2ml11390n NYT) - New York City
New Jersey Thruway, Albany Region, I-87 - NYS Thruway - New York City

I-87 at Interchange 21 (Catskill) (2ml11390n NYT)
New Jersey Thruway, Albany Region, I-87 - NYS Thruway
I-87 at Interchange 21 (Catskill) (2ml11390n NYT) - New York City