R2-434, Radlje – Radeljski prelaz, Radeljski prelaz - Slovenia

Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

Web camera: R2-434, Radlje – Radeljski prelaz, Radeljski prelaz - Slovenia
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

R2-434, Radlje – Radeljski prelaz, Radeljski prelaz
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje
R2-434, Radlje – Radeljski prelaz, Radeljski prelaz - Slovenia