R1-219, Bistrica pri Sotli - Bizeljsko, Bizeljsko - Slovenia

Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

Web camera: R1-219, Bistrica pri Sotli - Bizeljsko, Bizeljsko - Slovenia
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje - Slovenija

R1-219, Bistrica pri Sotli - Bizeljsko, Bizeljsko
Slovenia, Traffic, Štajerska, Koroška, Prekmurje
R1-219, Bistrica pri Sotli - Bizeljsko, Bizeljsko - Slovenia