Hammelburg, Pfaffenhausen 2 - Germany

Bayern/Bavaria - Deutschland

Web camera: Hammelburg, Pfaffenhausen 2 - Germany
Bayern/Bavaria - Deutschland

Hammelburg, Pfaffenhausen 2
Bayern/Bavaria
Hammelburg, Pfaffenhausen 2 - Germany