Georgia GDot, Other Areas, Richmond, Wrightsboro Rd. (Atlanta and Georgia) - Cameras