SR 3/Cobb Pkwy : White Circle/Progressive Way (N) (10145) - Atlanta and Georgia

Georgia GDot, Metro Atlanta, Cobb, SR 3/Cobb Pkwy - Atlanta and Georgia

Web camera: SR 3/Cobb Pkwy : White Circle/Progressive Way (N) (10145) - Atlanta and Georgia
Georgia GDot, Metro Atlanta, Cobb, SR 3/Cobb Pkwy - Atlanta and Georgia

SR 3/Cobb Pkwy : White Circle/Progressive Way (N) (10145)
Georgia GDot, Metro Atlanta, Cobb, SR 3/Cobb Pkwy
SR 3/Cobb Pkwy : White Circle/Progressive Way (N) (10145) - Atlanta and Georgia