SR 8 (Hollowell Pkwy) : SR 280 / Holmes Dr / Jackson Pkwy (E) (46415) - Atlanta and Georgia

Georgia GDot, Metro Atlanta, Fulton, SR 8 (Hollowell Pkwy) - Atlanta and Georgia

Web camera: SR 8 (Hollowell Pkwy) : SR 280 / Holmes Dr / Jackson Pkwy (E) (46415) - Atlanta and Georgia
Georgia GDot, Metro Atlanta, Fulton, SR 8 (Hollowell Pkwy) - Atlanta and Georgia

SR 8 (Hollowell Pkwy) : SR 280 / Holmes Dr / Jackson Pkwy (E) (46415)
Georgia GDot, Metro Atlanta, Fulton, SR 8 (Hollowell Pkwy)
SR 8 (Hollowell Pkwy) : SR 280 / Holmes Dr / Jackson Pkwy (E) (46415) - Atlanta and Georgia