Whitestone Expwy @ 14 Ave (Median) (602) - New York City

Queens - New York City

Web camera: Whitestone Expwy @ 14 Ave (Median) (602) - New York City
Queens - New York City

Whitestone Expwy @ 14 Ave (Median) (602)
Queens
Whitestone Expwy @ 14 Ave (Median) (602) - New York City