San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (NB View) (402132) - California

California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

Web camera: San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (NB View) (402132) - California
California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (NB View) (402132)
California, Santa Clara, Zip: 95117
San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (NB View) (402132) - California