Stevens Creek Blvd @ San Tomas Expy (WB View) (402135) - California

California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

Web camera: Stevens Creek Blvd @ San Tomas Expy (WB View) (402135) - California
California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

Stevens Creek Blvd @ San Tomas Expy (WB View) (402135)
California, Santa Clara, Zip: 95117
Stevens Creek Blvd @ San Tomas Expy (WB View) (402135) - California