San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (SB View) (402133) - California

California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

Web camera: San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (SB View) (402133) - California
California, Santa Clara, Zip: 95117 - California

San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (SB View) (402133)
California, Santa Clara, Zip: 95117
San Tomas Expy @ Stevens Creek Blvd (SB View) (402133) - California