I-40/85 at NC-62 (Alamance Rd) - Alamance (632) - USA

North Carolina, NCDOT, Alamance - USA

Web camera: I-40/85 at NC-62 (Alamance Rd) - Alamance (632) - USA
North Carolina, NCDOT, Alamance - USA

I-40/85 at NC-62 (Alamance Rd) - Alamance (632)
North Carolina, NCDOT, Alamance
I-40/85 at NC-62 (Alamance Rd) - Alamance (632) - USA