US 421 (Carolina Beach Rd) at George Anderson Dr - New Hanover (395) - USA

North Carolina, NCDOT, New Hanover - USA

Web camera: US 421 (Carolina Beach Rd) at George Anderson Dr - New Hanover (395) - USA
North Carolina, NCDOT, New Hanover - USA

US 421 (Carolina Beach Rd) at George Anderson Dr - New Hanover (395)
North Carolina, NCDOT, New Hanover
US 421 (Carolina Beach Rd) at George Anderson Dr - New Hanover (395) - USA