Washington DC, Montgomery (Washington DC) (1/6) - Cameras