Washington DC, VDOT (Washington DC) (1/7) - Cameras